Kamnolom

Glavno surovino, ki je naravni lapor ali mešanica apnenca in glinenih materialov, pridobivamo v kamnolomu z miniranjem.

 

Drobljenje

Odminiran material se transportira do drobilnika, kjer se v eni ali več stopenj zdrobi na manjše granulacije, primerne za nadaljnje mletje.

 

Homogenizacija in skladiščenje

Pripravi se surovinski kup, kjer se surovina homogenizira, da dobimo čim bolj konstantno kvaliteto materiala.

 

Mletje surovine

Surovinska mešanica iz kamnoloma se zmelje v fin siv prah, velikosti delcev pod 0,09mm. Imenujemo jo surovinska ali laporna moka.

 

Filter

Filtri so naprave, ki ločujejo in zadržujejo prah, ki se nahaja v dimnih plinih, ki zapuščajo sistem, da le-ta ne gre z dimnimi plini v zrak.

 

Skladiščenje surovine

Fino mleta surovinska moka se pred dozacijo v peč skladišči v silosih, ki služijo tudi homogenizaciji.

 

Predgrelnik (izmenjevalnik toplote)

V izmenjevalniku toplote pride do izmenjave toplote med surovino, ki vstopa in dimnimi plini visoke temperature, ki zapuščajo peč.

 

Rotacijska peč

Rotacijske peči so jeklene rahlo nagnjene cevi dolžine od 60 – 80m. Peči se med obratovanjem  vrtijo. Material, ki vstopa v peč, se pri visokih temperaturah speče v klinker.

 

Hladilnik klinkerja

Hladilnik služi hitremu ohlajanju klinkerja, kar je pomembno za doseganje zahtevanih lastnosti materiala.

 

Skladiščenje klinkerja

Ohlajen klinker, ki zapušča hladilnik rotacijske peči se pred mletjem skladišči v silosih.