STROKOVNI POSVET Beton in trajnostna gradnja - Betonska vozišča

logo posvet

16. oktobra 2013 se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvijal prvi slovenski strokovni posvet na temo Beton in trajnostna gradnja. Pobudniki in organizatorji posveta smo bili SLOCEM Združenje slovenske cementne industrije, ZBS Združenje za beton Slovenije in GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

Namen organizatorjev je bil spodbuditi začetek razmišljanj o širši uporabi betona kot pomembnega gradbenega materiala z namenom večjega prispevka k trajnostnem gradbeništvu. Kot prvo temo smo izbrali »Betonska vozišča«. S posvetom smo v prvi vrsti želeli predstaviti »dobre prakse« z betonskimi vozišči v državah, kjer imajo že dolgoletne izkušnje. Tako so s predavanji sodelovali:

  • Luc Rens iz Belgije, ki je generalni direktor EUPAVE Evropskega združenja za betonska vozišča in tehnični svetovalec pri belgijskem cementnem združenju FEBELCEM, odgovoren za sektor gradbeništva in betonska vozišča. Predstavil nam je vidik trajnih betonskih vozišč kot trajnostno rešitev za evropsko cestno mrežo.
  • Johannes Steigenberger iz Avstrije je vodja raziskovalnega inštituta pri avstrijskem združenju za cement. V svojem predavanju nam je predstavil izkušnje Avstrije z betonskimi vozišči.
  • Piotr Kijowski iz Poljske je tehnični svetovalec poljskega združenja za cement in nam je predstavil izkušnje Poljske, kjer so v zadnjih 20 letih uspeli popolnoma obrniti zgodbo glede gradnje betonskih vozišč.
  • Jernej Mrzelj iz Gorenjske gradbene družbe nam je predstavil izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji z gradnjo betonskih vozišč in večjih betonskih površin, kot so npr. letališke steze. 

Počaščeni smo, ker se je našemu povabilu odzval mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki je posvet odprl s pozdravnim nagovorom ter tudi med predavanji in okroglo mizo aktivno sodeloval. Pozitivno smo bili presenečeni nad velikim odzivom, saj se nam je na posvetu pridružilo preko 120 udeležencev, ki so prihajali iz zelo različnih področij, iz DARS-a, DRSC-ja, DRI-ja, gradbenih inštitutov, gradbenih fakultet iz Ljubljane in Maribora, projektanti, predstavniki gradbenih podjetij, betonarn in drugi. 

Glede na dober odziv ter na zadovoljstvo ter mnenja in pohvale udeležencev med in ob koncu posveta ocenjujemo, da smo delo zastavili v pravi smeri, v smeri trajnostnega razvoja ter v smeri zadovoljstva vseh deležnikov od investitorjev, izvajalcev, do končnih uporabnikov cest. Tu pa se naše delo ne konča, z aktivnostmi nameravamo intenzivno nadaljevati, predvsem na nivoju lokalnih skupnosti, ki imajo v upravljanju daleč največji delež cest. 

Novica na spletnem mestu GZS ZGIGM

Ob posvetu je SLOCEM izdal tudi zbornik, ki je na vpogled na spletni strani www.slocem.si. Ob pripravi na posvet pa smo posneli tudi film  »Uporaba betona za trajnostno gradnjo cest v Sloveniji«, ki si ga lahko ogledate na http://www.youtube.com/watch?v=yicNL1tKPGc

Avtor fotografij: Matjaž Zupanc-ZAG