O nas

SLOCEM, Združenje slovenske cementne industrije je gospodarsko interesno združenje (GIZ), ki vključuje oba proizvajalca cementa v Sloveniji: Lafarge Cement, d.o.o., Trbovlje in Salonit Anhovo, d.d.

Začelo se je marca 2003 s pismom o nameri med Salonitom Anhovo in Lafarge Cementom. Združenje slovenske cementne industrije je bilo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ustanovljeno na skupščini 19. maja 2003 v Novi Gorici kot gospodarsko interesno združenje. To pomeni, da skozi združenje člani uveljavljajo skupne interese. Tako je bil že v ustanovni listini zapisan osnovni cilj združenja, to je: s svojo dejavnostjo olajševati in pospeševati dejavnost svojih članic in izboljševati rezultate dejavnosti cementne industrije.

Že v juniju 2003 je združenje postalo pridruženi član evropskemu združenju. Po članstvu Slovenije v Evropski skupnosti so bili izpolnjeni pogoji, da je Združenje slovenske cementne industrije postalo 1. julija 2004 polnopravni član CEMBUREAU-ja.

S članstvom v evropskem združenju CEMBUREAU smo prevzeli tudi določene obveznosti, te so npr. članarina, ki je odvisna od proizvedenih količin oz. razpoložljivih kapacitet, obveznost posredovanja podatkov in informacij o cementni industriji v Sloveniji ter sodelovanje v organih CEMBUREAU-ja. Kot slovensko združenje cementne industrije delujemo lahko kot enakopravni sogovorniki z institucijami v Sloveniji, kot so npr. ministrstva, agencije in druge uradne institucije, pri sprejemanju regulative in drugih aktivnostih.

V letu 2010 se je združenje preimenovalo v SLOCEM, Združenje slovenske cementne industrije, GIZ. Sedež združenja je v Ljubljani na Dunajski 63. Člana uprave združenja sta direktorja obeh cementarn, od katerih eden opravlja vlogo predsednika z mandatom 2 leti.