Kaj je cement?

Cement, fin siv prah, je silikatni material, ki ga uvrščamo med hidravlična veziva, katerih najpomembnejša lastnost je, da pri reakciji z vodo, to je hidrataciji, vežejo in se strjujejo. Nastane cementni kamen, sestavljen pretežno iz kalcijevih silikat hidratov, ki tudi v vodi ohrani trdnost in stabilnost. Vloga cementa je, da povezuje fine in grobe delce agregatov skupaj v beton. Zaradi dobrih vezivnih lastnosti, visokih trdnosti ter odpornosti proti vremenskim vplivom in kemijski koroziji je cement najbolj razširjeno vezivo v gradbeništvu.

Po standardu za cement EN 197-1 CEMENT – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente imamo določenih 27 vrst cementov, ki pa jih lahko združimo v 5 skupin in 3 trdnostne razrede. V skupine razvrščamo cemente glede na sestavo, v trdnostne razrede pa glede na začetne in končne trdnosti, ki jih cement doseže. Med običajne cemente uvršča standard tudi »specialne« cemente, ki dosegajo posebne zahteve, kot so npr. sulfatno odporni cementi, odporni na kemijsko agresijo, ali cement z nizko toploto hidratacije, namenjen za masivne betone. Poleg običajnih cementov, ki jih pokriva standard EN 197-1, pa poznamo tudi druge cemente za posebna področja uporabe, kot npr. kalcijski aluminatni cement, ki se lahko uporablja pri višjih temperaturah, beli cement za uporabo pri aplikacijah, kjer je pomembna barva betona, ter zidarske cemente, ki lahko nadomeščajo druga veziva v zidarstvu.  

    

nazaj