O betonu

Zaenkrat je beton najtrdnejši, najbolj trajen in najbolj vsestranski gradbeni material, poznan človeku. Čeprav je beton, kot ga sedaj poznamo, v uporabi šele dobrih 150 let, je njegova uporaba zelo razširjena. Če se ozremo okrog sebe, lahko ugotovimo, da prav noben objekt ne more biti zgrajen brez njega. Beton se lahko uporabi v najrazličnejših oblikah in dimenzijah.

Beton je trden material proizveden iz cementa, vode in agregatov, običajno pa vsebuje tudi najrazličnejše dodatke. Dokler je beton svež, ima določeno obdelavnost. To je tudi ena od pomembnih prednosti betona, saj nam ta vmesni čas omogoča, da beton lahko transportiramo in med vgradnjo obdelujemo po želji. Ko pa začne vezati, postane trden kot naraven kamen in odporen na zunanje vplive, kot so voda, zmrzovanje, mehanske obremenitve ali ogenj. Beton se uporablja na vseh področjih gradbeništva, v inženirskih objektih, kot so ceste, mostovi, hidro elektrarne, drugi industrijski objekti ter v stanovanjski in drugi gradnji.

Ni nujno, da je beton siv in dolgočasen! Iz betona lahko delamo tudi zelo lepe objekte in detajle. 

Fotogalerija: Beton je lahko tudi lep!

 

Praktični nasveti za uporabo cementa in betoniranje, Dnevnik - Moj dom, 5.3.2012

http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/4934/Prakti%C4%8Dni+nasveti+za+uporabo+cementa+in+betoniranje

 

VPLIV VEZIVA NA FAZNO SESTAVO STRJENEGA BETONA - PRISPEVEK ZBS.pdf

 

Beton in trajnostni razvoj

Beton zagotavlja trajen, obstojen, tudi cenovno kompatibilen material, ki zahteva zelo malo vzdrževanja skozi svojo življenjsko dobo. Glavna dolgoročna prednost uporabe betona je v povečanju energetske učinkovitosti stavb skozi celotno življenjsko obdobje. Ključni faktor je »toplotna masa« betona – to je zmožnost betoma, da pomaga regulirati notranje temperature in s tem posledično zmanjševati potrebe po klimatizaciji poleti in ogrevanju pozimi. Prednosti betona so tudi v vidiku požarne varnosti, zaščite pred poplavami in zvočne izolacije.

Poleg navedenega pa je pri trajnostnem razmišljanju o betonu in cementu pomemben še drugi vidik, to je možnost ponovne uporabe odpadkov kot alternativnih energentov v proizvodnji cementa, kar nima vpliva na okoljsko kakovost proizvoda, saj je tak cement brez omejitev lahko uporabljen v proizvodnji betonov in malt, ravno tako pa so lahko v končni fazi po poteku življenjske dobe reciklirani brez problemov. Trajnostni pristop v gradbeništvu tako prinaša socialne in ekonomske prednosti. 

Povezava: www.wbcsdcement.org